Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Aksjologia

Obszar ludzkiego myślenia dotyczący teorii wartości. Albo inaczej – nauka o wartościach. W obrębie namysłu nad zagadnieniem wartości podejmowane są próby określenia takich kwestii jak: genealogia wartości (inaczej źródło ich pochodzenie – pytanie: „Dlaczego coś ma wartość?”), status ontyczny wartości (na ile wartość jakiejś rzeczy to wynik przekonania, uzgodnienia kulturowego panującego w danym społeczeństwie, a na ile sposobu istnienia danej rzeczy), problem obiektywności i subiektywności, wzajemne uporządkowanie i hierarchia, społeczne postrzeganie wartości. Kwestia aksjologii stanowi kluczowy element ludzkiego życia – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Wartość jest bowiem tym, co nieodmiennie towarzyszy człowiekowi. Człowiek bowiem jako jedyna z istot myśli według wartości. Nie tylko uczestniczy i dostrzega pewne rzeczy, ale ocenia, hierarchizuje, przedkłada jedne nad drugie. Jak pisał ksiądz Józef Tischner: „Znamienne przy tym jest to, że świadomość społecznego faktu wcale nie jest zwykłym odbijaniem tego faktu. Zawsze, ile razy uświadamiamy sobie nasz czy też cudzy dramat społeczny, zajmujemy jednocześnie wobec niego jakieś stanowisko. Patrząc, interpretujemy i interpretując, patrzymy. Oznacza to, iż w samym sposobie naszego uczestnictwa w życiu społecznym kryje się jakaś etyka, jakiś społeczny ethos. Ethos ów jest częścią nas samych, jest integralnym składnikiem naszego sumienia, jest naszym światłem wewnętrznym, które pozwala na odczytywanie istotnego sensu dziejącego się wokół nas dramatu, jest głosem, który dyktuje nam kierunek naszego zaangażowania w jego wielokierunkową akcję”.