Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Aksamitna Rewolucja

Pojęcie odnoszące się do wydarzeń, jakie na jesieni 1989 roku miały miejsce w Czechosłowacji, a które doprowadziły do bezkrwawego obalenia rządów komunistycznych w tym kraju i przeprowadzenia transformacji ustrojowej. Konsekwencją było zapoczątkowanie zmian, w wyniku których prezydentem został znany opozycjonista, założyciel Karty 77, Vaclav Havel. Ważnym czynnikiem do przemian w Czechosłowacji miały miejsce wydarzenia w Polsce, szczególnie obrady Okrągłego Stołu (luty – kwiecień 1989). W czerwcu, na skutek wydarzeń w Polsce, opozycyjne ugrupowanie Karta 77 wydało petycję Kilka zdań, domagając się rozpoczęcia reform demokratycznych. Po początkowym odrzuceniu postulatów opozycji w listopadzie 1989 zapoczątkowana została 12-dniowa manifestacja w całym kraju (mająca charakter ruchu społecznego), która 28 listopada doprowadziła do dymisji rządu komunistycznego.