Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Adwokatura

Jest to forma samorządu zawodowego adwokatów, działającego zgodnie z zapisami art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującego adwokatów i sprawującego opiekę nad właściwym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Adwokatura posiada swój wewnętrzny regulamin obejmujący także spis zasad etyki zawodowej, na straży której stoi. Do zadań adwokatury należy także właściwe przygotowanie aplikantów adwokackich do przyszłego wykonywania zawodu adwokata.

Każdy adwokat z mocy samego prawa przynależy do samorządu adwokackiego. Ma to więc charakter obligatoryjny, przymusowy. Na terenie Polski istnieją 24 izby adwokackie, do których poszczególni adwokaci przynależą zgodnie z miejscem wykonywania zawodu. Ogólnokrajowym organem samorządu adwokackiego jest Naczelna Rada Adwokacka.