Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Adwokat

Jest to osoba świadcząca pomoc prawną w zakresie porad prawnych, opiniowania oraz współdziałania w ochronie praw i wolności. Adwokat może realizować swoje zadania poprzez sporządzanie opinii, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami w interesie swoich klientów. W przypadku rozpraw karnych występuje przed sądem w charakterze obrońcy.