Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Administracja zespolona

Jest to część administracji publicznej podległa w terenie bezpośrednio wojewodzie, jako przedstawicielowi premiera. Przykładami organów należących do administracji zespolonej są m.in. wojewódzkie oddziały straży pożarnej i policji, a także kuratoria oświaty.