administracja państwowa

Zwana inaczej administracją rządową. Jest to zespół podmiotów prawnych podległych bezpośrednio premierowi (a zatem także wojewodom) oraz poszczególnym ministrom, których rolą jest realizacja funkcji organizacyjno – administracyjnych przynależących do państwa. Administracja państwowa jest częścią władzy wykonawczej, stąd też przynależą jej kompetencje związane z realizacją i egzekwowaniem postanowień zawartych w ustawach.

W zakresie prawnych fundamentów kształt administracji publicznej nadają najważniejsze akty prawne w państwie, a zatem Konstytucja RP (ogólny podział i kompetencje) oraz ustawy. Każdy organ administracji publicznej działa w imieniu Rzeczpospolitej, a zatem także „na jej rachunek”. Stąd też odpowiedzialność prawna za działania podejmowane przez urzędników ponosi Rzeczpospolita. Oznacza to, iż w przypadku naruszenia jakichś przepisów prawa, osoba poszkodowana przez organ administracji może ją pozywać do sądu. Ostatecznie do wyegzekwowania swoich postanowień administracja publiczna posiada uprawnienia do korzystania ze środków przymusu (policja).

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych