Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

administracja państwowa

Zwana inaczej administracją rządową. Jest to zespół podmiotów prawnych podległych bezpośrednio premierowi (a zatem także wojewodom) oraz poszczególnym ministrom, których rolą jest realizacja funkcji organizacyjno – administracyjnych przynależących do państwa. Administracja państwowa jest częścią władzy wykonawczej, stąd też przynależą jej kompetencje związane z realizacją i egzekwowaniem postanowień zawartych w ustawach.

W zakresie prawnych fundamentów kształt administracji publicznej nadają najważniejsze akty prawne w państwie, a zatem Konstytucja RP (ogólny podział i kompetencje) oraz ustawy. Każdy organ administracji publicznej działa w imieniu Rzeczpospolitej, a zatem także „na jej rachunek”. Stąd też odpowiedzialność prawna za działania podejmowane przez urzędników ponosi Rzeczpospolita. Oznacza to, iż w przypadku naruszenia jakichś przepisów prawa, osoba poszkodowana przez organ administracji może ją pozywać do sądu. Ostatecznie do wyegzekwowania swoich postanowień administracja publiczna posiada uprawnienia do korzystania ze środków przymusu (policja).