Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Administracja niezespolona

Jest to część administracji publicznej, która nie podlega wojewodzie, ale bezpośrednio centralnym organom administracji rządowej. Przykładem tego rodzaju administracji może być urząd skarbowy, urząd celny bądź urząd statystyczny.