Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Absencja wyborcza

Jest to pojęcie odnoszące się do zachowań wyborczych danego społeczeństwa oznaczające poziom nieuczestniczenia w wyborach. A zatem jest to wskaźnik, który obok szczegółowego rozkładu głosów dla poszczególnych partii (w przypadku wyborów parlamentarnych) bądź osób (w przypadku wyborów prezydenckich) ma kluczowe znaczenie i świadczy o demokratycznej dojrzałości danego społeczeństwa. W przypadku, gdy rozpatrujemy absencję wyborczą, istotna dla jej zrozumienia jest analiza bardzo złożonych przyczyn: socjoekonomicznych (poziom wykształcenia, status zawodowy, poziom dochodów, wiek, płeć, miejsce zamieszkania), prawnych (rozwiązania zastosowane w ordynacji wyborczej), politycznych (sytuacja na scenie politycznej, jakość kandydatów, jakość kampanii wyborczej) oraz psychologicznych (wydarzenia poprzedzające wybory i decydujące o tym z jakim nastawieniem do wyborów przystępują wyborcy). To one bowiem składają się na końcowy rozkład głosów i sam poziom absencji wyborczej.

Generalnie w systemie demokratycznym poziom absencji wyborczej w wyborach parlamentarnych jest wyższy, niż w przypadku powszechnych i bezpośrednich wyborów prezydenckich. Jest tak prawdopodobnie dlatego, iż wybory na urząd głowy państwa są silnie spersonalizowane i można w stopniu o wiele większym zidentyfikować się ze swoim kandydatem. W demokracjach o utrwalonej tradycji i nawykach obywatelskich podobna tendencja występuje także między wyborami ogólnokrajowymi i lokalnymi – na korzyść tych drugich. W małych miasteczkach i gminach wiejskich kandydaci to często osoby doskonale znane wyborcom, pełniące różne społeczne funkcje (nauczyciel, lekarz, przedsiębiorca itp.).