Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Abolicja

Jest to jednorazowa rezygnacja z realizacji karalności określonego czynu zabronionego poprzez prawo, następująca na skutek wydania aktu prawnego zakazującego wszczęcia postępowania karnego w przedmiocie tego czynu lub nakazującego jego umorzenie.

W teorii prawa wskazuje się na możliwe dwa rodzaje abolicji: bezwarunkową i warunkową. Pierwsza z nich (bezwarunkowa) charakteryzuje się natychmiastowym wejściem w życie, co skutkuje również uchyleniem karalności już w samym momencie wejście w życie aktu abolicyjnego (aktu prawnego ustanawiającego abolicję) . Druga jest realizowana jedyne po spełnieniu wskazanych w akcie abolicyjnym przesłanek (np. ujawnieniem działań zabronionych przez prawo, w odniesieniu do których stosowana może być abolicja).