Raport maturalny – matura maj 2011


1. Opis arkuszy

1.1. Poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego składał się z 30 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z następujących zakresów: 1) Społeczeństwo, 2) Polityka, 3) Prawo, 4) Polska, Europa, świat.

1.2. Poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego zawierał 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z następujących zakresów: 1) Społeczeństwo, 2) Polityka, 3) Prawo, 4) Polska, Europa, świat. Podzielony był na trzy części: część I – zawierała zadania testowe, część II – zadania polegające na analizie materiałów źródłowych, w części III zadaniem zdającego było napisanie wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów:
Temat 1. Scharakteryzuj tryb wyboru i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz oceń jego pozycję ustrojową, odnosząc się do modeli prezydentury we współczesnych państwach demokratycznych o systemie prezydenckim, parlamentarno-prezydenckim i parlamentarno
-gabinetowym; Temat 2. Scharakteryzuj zasady demokratycznego państwa prawnego i oceń ich funkcjonowanie w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyniki egzaminu

2.1. Poziom podstawowy

Rozkład wyników na poziomie podstawowym

Do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym przystąpiło 33569 osób. Maksymalnym wynikiem, jaki uzyskano na egzaminie były 92 proc., natomiast średni wynik to 46,74 proc. Gdyby spojrzeć pod względem typów szkół, to średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących (49 proc.), nieco słabsze rezultaty osiągnęli absolwenci techników (43 proc.), a jeszcze słabsze – liceów profilowanych (39 proc.). Absolwenci szkół uzupełniających napisali maturę poniżej 10 punktów procentowych od średniej (licea uzupełniające – 34 proc., technika uzupełniające – 33 proc.).

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,07–0,90. Dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania otwarte, do rozwiązania których była niezbędna wiedza z zakresu bloków Polityka oraz Polska, Europa, świat (zad. 4., 15., 19.). Najłatwiejsze były zadania zamknięte sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i elementarną wiedzę przedmiotową (zad. 13., 25., 27.). Moc różnicująca wahała się w przedziale 0,08–0,65. Najmniej różnicujące okazały się zadania zamknięte wymagające podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. Najbardziej zróżnicowały zdających zadania sprawdzające korzystanie z informacji i jednocześnie elementarną wiedzę (zad. 2., 17., 24.) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (zad. 30.).

Rozkład wyników przedstawiał się następująco:

Klasa wyników (stanin) Wyniki w przedziałach procentowych Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach
1 0 – 26 4
2 27 – 31
7
3 32 – 37
12
4 38 – 42
17
5 43 – 49
20
6 50 – 56
17
7 57 – 62
12
8 63 – 70
7
9 70 – 100
4

Wyrażone w procentach zakresy odpowiadające klasom wyników są zależne od osiągnięć całej populacji. Wyniki egzaminu w 2011 roku były niższe niż wyniki zeszłoroczne, dlatego niższe są również wartości graniczne przedziałów dla poszczególnym klas. Zdający, których wyniki znalazły się w 5 klasie wynikowej, uzyskali w tym roku 43–49 proc., co w roku 2010 równało się wynikowi 51–57 proc. Dla kontrastu wynik dla roku 2009 wynosił 39–44 proc., co oznacza, iż z racji niższego generalnego wyniku matur, łatwiej było uzyskać wynik należący do lepszej klasy wynikowej. Aby tegoroczny wynik mógł być zaliczony do 9 klasy wynikowej musiał mieć wartość co najmniej 71 proc., podczas gdy w 2009 roku – 69 proc., a w 2010 roku – 78 proc.

2.2. Poziom rozszerzony

Rozkład wyników na poziomie rozszerzonym

Do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym przystąpiło 27183 osoby. Maksymalnym wynikiem, jaki uzyskano na egzaminie było 100 proc., natomiast średni wynik to 45,48 proc. Gdyby spojrzeć pod względem typów szkół, to średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących (46 proc.), pozostawiając inne typy szkół daleko w tyle (od 14,5 do 28,5 punktu procentowego). Porównując to z wynikami z poziomu podstawowego wynik ten pokazuje, iż im szersze ujęcie zagadnień, tym dysproporcja w przygotowaniu do matury między liceami ogólnokształcącymi a innymi typami szkół większa.

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,06–0,90 (0,94 w przypadku komunikatywności języka w wypracowaniu). Dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania otwarte, do rozwiązania których była niezbędna wiedza z zakresu bloków: Polityka, Prawo oraz Polska, Europa, świat (zad. 4., 9., 13., 15.B.) oraz zadanie wymagające lokalizacji w czasie wydarzeń politycznych (zad. 6.). Najłatwiejsze były zadania zamknięte wymagające podstawowej wiedzy przedmiotowej (zad. 1., 10., 14.) oraz czytania ze zrozumieniem (zad. 19.). Moc różnicująca wahała się w przedziale 0,08–0,87. Najmniej różnicujące okazały się zadania zamknięte wymagające podstawowej wiedzy z przedmiotu (zad. 14.) oraz niektóre zadania, które były trudne (zad. 6.). Najbardziej różnicujące były wypracowanie (kwestia merytoryczna w zad. 20.) oraz zadania sprawdzające wiedzę z zakresu państw europejskich i form państwa oraz umiejętność korzystania z mapy (zad. 5., 12.).

Klasa wyników (stanin) Wyniki w przedziałach procentowych Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach
1 0 – 16 4
2 17 – 24
7
3 25 – 32
12
4 33 – 40
17
5 41 – 50
20
6 51 – 58
17
7 59 – 64
12
8 65 – 72
7
9 73 – 100
4

Wyniki egzaminu w 2011 roku były niższe niż zeszłoroczne, dlatego mamy też niższe wartości graniczne przedziałów dla poszczególnych klas wyników. Zdający, których wyniki znalazły się w staninie 5., uzyskali w tym roku 41–50% (w 2009 roku – 45–52%, a w 2010 roku – 45–54%). Aby tegoroczny wynik mógł być zaliczony do 9. stanina, musiał mieć wartość co najmniej 73%, natomiast w ubiegłych latach 77% (2009 rok) i 79% (2010 rok).

1 2

Panel ucznia

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zarejestruj się Zapomniałem hasła...
POWTÓRKA MATURALNA
ponwtśrczwptsobnie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
     12
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
Szkoła języków obcych Profi-lingua