Część I – Test

——————————————————————————————————

Wskazówki, o których warto pamiętać

Jak w przypadku każdego egzaminu, bardzo istotną sprawą jest właściwe podejście.  Jak jednak je rozumieć w odnie- sieniu do czegoś takiego jak test? Jakie przyjąć założenia? Czy istnieją określone sprawy, o których należy w szcze- gólny sposób pamiętać? W jaki zatem sposób podejść do sprawy, skoro niewiele tu (jak w przypadku analizy źródeł i pisania pracy pisemnej) kwestii praktycznych? Przy- najmniej tak się wydaje. Czy poza samą wiedzą można tutaj cokolwiek przepracować?

Odpowiadając na te pytania z pewnością należy pamiętać o kilku poniższych punktach:

  • Zapoznaj się z wymaganiami

Każdy egzamin maturalny – bez względu na przedmiot i część arkusza – musi się opierać na bardzo szczegółowych  wytycznych, które określane są mianem podstawy programowej. Jest to zamknięty zbiór zagadnień obejmujących zarówno materiał merytoryczny (wiedzowy), jak i wykaz koniecznych do opanowania umiejętności z każdego przedmiotu. Konstruując zatem poszcze- gólne arkusze z przedmiotów maturalnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna zobowiązana jest do wybierania tylko takich treści, które mieszczą się w zamieszczonych w podstawie wymaganiach. Jeśli zatem zależy Ci na precyzyjnym określeniu obszaru tema- tycznego wymaganego na egzamin maturalny,  zapoznaj się z podstawą programową z wiedzy o społeczeństwie. Dzięki temu nabierzesz ogólnych wyobrażeń o zakresie wymaganej wiedzy i umiejętności.

Ściągnij plik z podstawą programową

Oczywiście podstawa programowa ma charakter bardzo ogólny, stąd też warto zapoznać się z kolejnymi materiałami zawierającymi wskazówki na temat zakresu koniecznych do opanowania zagadnień. Takimi materiałami są programy nauczania opracowywane przez poszczególne wydawnictwa edukacyjne i stanowiące integralną część wraz z podręcznikiem. To na ich podstawie każdy z uczących nauczycieli układa swój własny szczegółowy program, w oparciu o który uczy swojego przedmiotu.

Ściągnij przykładowy program nauczania z planem wynikowym

Dodatkowo konieczną do zapoznania rzeczą jest to, co bezpośrednio wiąże się z wytycznymi odnoszącymi się do samego egzaminu: oficjalne informatory maturalne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każdy taki informator to całkiem spora broszura, w której odnaleźć można wiele bardzo cennych informacji: (1) opis matury w świetle pytań uczniowskich, (2) opis struktury i formy samego egzaminu, (3) tabelarycznie podane  i szczegółowo wyliczone wymagania egzaminacyjne – zarówno w wymiarze wiedzy jak i umiejętności. I wreszcie informator na samym końcu zawiera (4) przykładowe arkusze i schematy oceniania – zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Ściągnij informator maturalny z wos-u

Nie zapomnijcie zapoznać się zatem z zagadnieniami opracowanymi w tych publikacjach. Ważnym źródłem wiedzy o egzaminie maturalnym są właściwe portale internetowe. Warto zajrzeć chociażby na serwis dla maturzystów EXIT: www.matura-exit.pl.

  • Wyposaż się w potrzebne do nauki materiały

Kwestia źródeł, z jakich warto skorzystać przygotowując się do egzaminu maturalnego, to sprawa niełatwa. Rynek materiałów edukacyjnych w tej dziedzinie jest ogromny i z pewnością – jak w każdej dziedzinie – można tu trafić na publikacje znakomite i przeciętne. Jak jednak rozeznać się w tym ogromie materiału? Przecież nikt nie będzie czytał wszystkiego! Jak zatem dokonać właściwego wyboru…? No niestety – fachowa ocena nie jest łatwa, gdyż wiele źródeł posiadających zalety w jednych kwestiach, zupełnie nie spełniają potrzeb w innych. Stąd też ważne jest to, aby bez względu na źródło, z jakiego będziecie korzystać, nie ograniczać się do jednego wydawnictwa. Każdy autor pisze w oparciu o jakieś założenia, które sprawiają, że jedne kwestie są dla niego ważniejsze, zaś inne nie. Poza tym poszczególne podręczniki różnią się nie tylko zawartością merytoryczną, ale także językiem i dodatkowymi materiałami (ilustracje, zdjęcia, wykresy itp.), co ma kluczowe znaczenie dla lepszego opanowania materiału. Oczywiście zawsze problemem są koszty. Ale i tu jak zawsze jest wyjście. Po pierwsze postarajcie się namówić szkolne biblioteki do nabycia po 2-3 egzemplarze interesujących Was publikacji, a gdyby to nie zdało rezultatu, zawsze możecie dobrać się w określone małe grupy, w ramach których będziecie wspólnie pracować. Kupujecie jako grupa kilka źródeł i wzajemnie się nimi wymieniacie. Poza tym możecie z nich opracowywać własne skrypty. To zmniejsza koszty i dodatkowo mobilizuje do pracy! Zbadajcie!

  • Systematycznie praktykuj rozwiązywanie testów maturalnych

Egzamin maturalny to w tym momencie nie tylko konieczność opanowania określonej wiedzy, ale także (i to w bardzo dużym zakresie) sama umiejętność rozwiązywania zadań testowych. Możliwe, że w szkole, do której uczęszczasz, nauczyciele często stosują testy, jako forma sprawdzania wiedzy. Jeżeli jednak nie, wtedy posiadanie określonej wiedzy to zdecydowanie za mało. Może się okazać, że umiesz bardzo wiele, jednak brak obycia z zadaniami testowymi może spowodować wiele niepotrzebnych pomyłek. Trzeba więc koniecznie przystąpić do działania i systematycznie rozwiązywać jak najwięcej zadań podobnych w swoim charakterze do tych, których możesz się spodziewać na maturze. I w tej dziedzinie warto sobie uświadomić jedną rzecz: obycie z zadaniami nie nastąpi w okresie miesiąca czy dwóch. Warto zatem robić mało, ale zacząć jak najwcześniej. To trochę jak z nauką języka: można się go nauczyć tylko poprzez praktykę. A obycie z testami to coś absolutnie praktycznego, wynikającego z nabywanego doświadczenia.

Warto więc rozwiązywać dostępne na rynku zbiory zadań maturalnych, choć w tej kwestii – podobnie jak z podręcznikami – jest różnie. Poza tym to pociąga za sobą koszty. A zatem może warto skorzystać ze strony CKE i wyposażyć się w zamieszczone tam arkusze z lat poprzednich. Zachęcam choćby do regularnego przeglądania i rozwiązywania arkuszy umieszczonych na niniejszym serwisie. Przy czym pamiętaj: warto rozwiązywać naprawdę samemu. Korzystaj z wszelkich możliwych źródeł (podręczniki, kompendia, Internet), jednak nie sięgaj do klucza zanim nie rozwiążesz. konkretnego zadania (zadań). Zauważ: przeszukiwanie źródeł w celu rozwiązania jednego konkretnego zadania uczy Cię przy okazji wielu dodatkowych kwestii. Chcąc nie chcąc nie od razu trafia się na szukane zagadnienie, a konieczność przeglądania dostępnych materiałów nie pozostaje obojętne dla posiadanej przez Ciebie wiedzy. Szukasz czegoś i uczysz si wielu innych kwestii przy okazji. To same korzyści!

  • Czytaj literaturę dotyczącą zagadnień ze zdawanego przedmiotu

W przygotowaniach do matury z pewnością sama konsekwencja w uczeniu się jest rzeczą niezmiernie ważną, jednak, aby zwiększyć swoje szanse może warto uczynić krok dalej. Otóż wiadomo jest, iż jeśli do nauki zaprzęgniemy własne zainteresowania, uczenie nie tylko staje się przyjemniejsze, ale także zwiększają się efekty zapamiętywania. Może więc warto zainteresować się szerzej zagadnieniami, które stanowią element programu zdawanego przez Ciebie przedmiotu? Z pewnością w wielu przypadkach może być tak, iż określone treści  w jakiś sposób będą zbieżne z Twoją poznawczą ciekawością. Ale często może być i tak, że jest to wyłącznie wybór spowodowany wymaganiami uczelni. Włączenie w przygotowania własnego zaangażowania i sięgnięcie po rozmaite publikacje popularyzujące daną wiedzę zapewne przynosi same korzyści.

  • Zaplanuj swoje uczenie

Wiedza. Ten element nauki wydaje się dość jednoznacznie określony. Istnieje pewien zasób materiału, który musi być przez Ciebie opanowany, aby mieć poczucie, iż posiadasz pełnię środków do zmierzenia się z arkuszem maturalnym. Podkreślam jednak stwierdzenie: „wydaje się”. Mimo istnienia kilku dokumentów określających zakres wiedzy (podstawa programowa, programy tworzone przez poszczególne wydawnictwa, informator maturalny), nie ma ona charakteru w pełni zamkniętego. Pewne sformułowania mając charakter ogólny pozwalają dobierać różny zasób środków i treści, co w efekcie doprowadza do znaczących różnic. Widać to choćby po tym, jak różnią się od siebie podręczniki. W zakresie treści fundamentalnych może i nie. Ale tych, które nie są tak traktowane – owszem. Efekt? Nawet do 20-30 proc. materiału wiedzowego w różnych podręcznikach ma charakter niepowtarzalny. Ucząc się zatem z jednego źródła wcale nie możesz mieć pewności, że w zadaniach nie odnajdziesz tych 20-30 proc., z którymi nie miałeś styczności. Wniosek: ucz się z wielu źródeł. Nie tylko tych oficjalnych, przygotowanych przez wydawnictwa edukacyjne. Ale także wszelkich materiałów okołopodręcznikowych. Oczywiście możesz też wykonać pewną pracę: przeglądnąć wszystkie dostępne na rynku podręczniki i wypisać sobie (na zasadzie niepowtarzalności) wszystkie zagadnienia, jakie w nich występują.

Druga sprawa to oczywiście kwestia pytania: kiedy zacząć się uczyć? I tu nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Mamy bowiem przeróżne predyspozycje, które sprawiają, iż jednemu wystarczą dwa miesiące, a inny potrzebuje systematyki rozłożonej w czasie. A zatem 4-5 miesięcy. Jeśli do tego dodamy fakt, iż przygotowania dotyczą kilku przedmiotów, trzeba to odpowiednio uwzględnić. Dany nam czas nie jest rozciągliwy. Zaczniesz za późno – nie zdążysz. Bo fizycznie potrzebujesz go więcej na czytanie i zapoznanie się z materiałem. Nie mówiąc o powtórce.

Po trzecie wreszcie nadaj swojemu uczeniu wymiar racjonalnego szkicu, w którym rozpiszesz sobie określone kroki i samodzielnie wyznaczysz terminy. To Cię zmobilizuje. A poza tym będzie znakomitym treningiem dotyczącym nie tylko uczenia, ale i przyszłego studiowania czy życia zawodowego. Zobaczysz – przyda się!

  • Podejdź twórczo do radzenia sobie ze stresem

Wiele osób myśli o stresie, jak o czymś nieuchronnym. Inni zaś starają sobie z nim radzić poprzez rozmaite techniki „oswajania go”. I zapewne jest w tym jakaś metoda. Pytanie jednak: czy nie jest tak, iż stres w głównej mierze jest efektem tego, iż nie czujemy się „pewni swego”, albo raczej „pewni siebie”? Oczywiście – cechy osobowościowe też mają znaczenie. Ale poza nimi to brak uporządkowania (czyli chaos) rodzi w nas poczucie niepewności. Pytanie o stres nie jest więc pytaniem o maj, ale o dziś. O te kilka miesięcy czasu ją poprzedzające, w których należy poszukać jego oswojenia. Albo raczej zapobieżenia. Profilaktyką, a zatem uporządkowaniem tego, co dotyczy wiedzy i umiejętności. I odpowiednim przygotowaniem swojego nastawienia. Oswajane się z każdą rzeczą rodzi w nas to, że ona staje się dla nas codziennością, czymś oczywistym. Czymś, w czym się rozpoznajemy. Jeśli więc wchodzisz w te sytuacje bez „zaprogramowania się”., licz się z konsekwencjami.  Gdy staniesz wobec problemu kompletnie bez przygotowania i będziesz musieć działać „w czasie rzeczywistym”, na żywo – poczujesz uwiąd i spięcie. A jak to skutkuje zapewne każdy z nas miał okazję przekonać co najmniej kilka razy w życiu. Nie zrzucać winy na „charakter” i „osobowość”, ale zacząć budować swoją pewność już dziś.


Panel ucznia

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zarejestruj się Zapomniałem hasła...
POWTÓRKA MATURALNA
ponwtśrczwptsobnie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
     12
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
Szkoła języków obcych Profi-lingua